Finanční vzdělávání

Letitá praxe mne přivedla k rozhodnutí začít se věnovat vzdělávání lidí. Denně se setkávám se situacemi, které jsou důsledkem neznalosti svých cílů a neznalosti finančního trhu. Cílem této aktivity je prevence před neuváženými kroky např. podpisy nesmyslných smluv na cokoliv. Učíme lidi rozpoznat solidní finanční trh, učíme je číst mezi řádky a poznat co je pro ně opravdu potřebné a ve výsledku výhodnější.

Kurzy pořádáme pro veřejnost, zaměstnance firem, neziskové organizace, města, školy…

Témata kurzů:

 • Osobní životní koncept
 • Jak si plnit svá přání a cíle
 • Finanční nezávislost / Finanční gramotnost – finanční trh
 • Komunikační schopnosti
 • Rozvoj osobnosti
 • Manažerské kompetence
 • Obchodní a prodejní dovednosti

Zároveň pořádáme od roku 2011 rekvalifikační kurzy pro Úřady práce s akreditací od MŠMT.

Rekvalifikační kurz Finančni poradce v rozsahu 160 a 308 hodin.

Absolvent kurzu zná finanční trh, jeho produkty a nástrahy. Umí poskytnout nezávislé finanční poradenství, osvojí si práci s PC a softwarem finančních domů. Uplatní se na trhu práce jako zaměstnanec i jako OSVČ. Podmínkou je středoškolské vzdělání s maturitou, trestní bezúhonnost a věk min 18 let.

Obsahová náplň kurzu:

 • Rozdělení finančních institucí a role finančního poradce
 • Základní principy finančního trhu
 • Pojišťovnictví
 • Programy se státní dotací
 • Investice
 • Úvěry
 • Komunikační dovednosti
 • Analýza potřeb klienta
 • Založení živnosti
 • Praktická práce s PC
 • Praxe

Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Úřad práce hradí cenu rekvalifikace, uchazeč má nárok i na podporu v nezaměstnanosti po dobu rekvalifikace.

Rekvalifikačního kurzu se mohou účastnit i lidé, kteří nejsou vedeni na Úřadu práce a mají o něj zájem. Forma úhrady je vždy na osobní domluvě. Absolvování kurzu je přínosné např. pro účetní. Vede k rozšíření nabídky jejich služby a znalostí.

Připravujeme další kurzy s rozšířením o právní minimum, podnikatelské minimum, znalost mediální komunikace…